Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. Daarnaast bevat NIPR een documentaire component die de abonnee informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving.

NIPR Online is tevens te raadplegen in Legal Intelligence en Rechtsorde. Toegang tot NIPR Online via Legal Intelligence en /of Rechtsorde kan worden aangevraagd door een e-mail met uw verzoek te sturen aan press@asser.nl. U dient zowel een abonnement op NIPR Online te hebben als op één van de (of beide) zoekmachines.

Inhoud 2023, aflevering 1

Artikelen

2023-1 Arbitrages in Nederland waarop de Nederlandse rechter geen toezicht kan houden
2023-2 Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden: de ‘hyperlink-jurisdictieclausule’ nader bezien. HvJ EU 24 november 2022, ECLI:EU:C:2022:923, NIPR 2022-549 (Tilman/Unilever)
2023-8 Arbitrage en de effectiviteit van de EEX-Verordening naar aanleiding van de schipbreuk van de Prestige in 2002. Hof van Justitie EU 20 juni 2022, zaak C-700/20, ECLI:EU:C:2022:488, NIPR 2022-544 (London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Ltd/Spanje)

Rechtspraak

2023-315 Hoge Raad 13-01-2023
2023-342 Hof van Justitie EU 22-12-2022
2023-417 Rb. Amsterdam 09-11-2022
2023-418 Rb. Rotterdam 21-09-2022
2023-419 Hoge Raad 24-02-2023
2023-420 Hoge Raad 24-02-2023
2023-421 Hoge Raad 10-02-2023
2023-424 Hof van Justitie EU – Advocaat-generaal 16-02-2023
2023-425 Hof van Justitie EU 16-02-2023
2023-426 Hof van Justitie EU – Advocaat-generaal 12-01-2023

Literatuur

2023-1 Arbitrages in Nederland waarop de Nederlandse rechter geen toezicht kan houden
2023-2 Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden: de ‘hyperlink-jurisdictieclausule’ nader bezien. HvJ EU 24 november 2022, ECLI:EU:C:2022:923, NIPR 2022-549 (Tilman/Unilever)
2023-8 Arbitrage en de effectiviteit van de EEX-Verordening naar aanleiding van de schipbreuk van de Prestige in 2002. Hof van Justitie EU 20 juni 2022, zaak C-700/20, ECLI:EU:C:2022:488, NIPR 2022-544 (London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Ltd/Spanje)