Welkom bij NIPR Online

Het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) biedt een forum voor een wetenschappelijk en praktijkgericht debat over algemene vraagstukken en recente ontwikkelingen op het gebied van het IPR. Het beoogt een innoverende en praktijkondersteunende bijdrage te leveren aan de rechtsvorming van het Nederlandse, Europese en internationale IPR. Daarnaast bevat NIPR een documentaire component die de abonnee informeert over actuele rechtspraak, literatuur en regelgeving. Regelmatig – meestal eens per twee weken – worden nieuwe artikelen en rechtspraak aan de database toegevoegd, die na verloop van een kwartaal worden samengebracht in een NIPR nummer op papier. NIPR Online bevat alle jaargangen van Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) vanaf het jaar 2000 en de bibliografische informatie vanaf 1984.

NIPR Online is tevens te raadplegen in Legal Intelligence en Rechtsorde. Toegang tot NIPR Online via Legal Intelligence en /of Rechtsorde kan worden aangevraagd door een e-mail met uw verzoek te sturen aan press@asser.nl. U dient zowel een abonnement op NIPR Online te hebben als op één van de (of beide) zoekmachines.

Inhoud 2024, aflevering 1

Artikelen

Rechtspraak

2024-300 Hof Amsterdam 27-06-2023
2024-301 Hof Amsterdam 01-08-2023
2024-302 Rb. Amsterdam 24-05-2023
2024-303 Rb. Den Haag 19-07-2023
2024-304 Hof Den Haag 26-07-2023
2024-305 Rb. Noord-Nederland 12-05-2023
2024-306 Rb. Amsterdam 15-02-2023
2024-307 Rb. Amsterdam 23-06-2021
2024-308 Rb. Gelderland 24-05-2023
2024-309 Rb. Amsterdam 28-08-2023
2024-310 Rb. Overijssel 16-10-2023
2024-311 Rb. Amsterdam 10-05-2023
2024-312 Rb. Zeeland-West-Brabant 20-09-2023
2024-313 Rb. Amsterdam 11-10-2023
2024-314 Rb. Amsterdam 08-06-2023
2024-315 Rb. Midden-Nederland 14-04-2023
2024-316 Rb. Den Haag 10-05-2023
2024-317 Rb. Rotterdam 19-05-2023
2024-318 Rb. Rotterdam 19-07-2023
2024-319 Rb. Den Haag 28-06-2023
2024-320 Rb. Rotterdam 14-07-2023
2024-321 Hof Arnhem-Leeuwarden 25-07-2023
2024-322 Rb. Den Haag 26-07-2023
2024-323 Rb. Oost-Brabant 09-08-2023
2024-324 Rb. Midden-Nederland 09-08-2023
2024-325 Rb. Midden-Nederland 09-08-2023
2024-326 Rb. Amsterdam 10-08-2023
2024-327 Hof Amsterdam 15-08-2023
2024-328 Rb. Zeeland-West-Brabant 22-09-2023
2024-329 Hof Den Haag 04-04-2023
2024-330 Rb. Zeeland-West-Brabant 16-08-2023
2024-331 Hof Den Haag 26-09-2023
2024-332 Rb. Zeeland-West-Brabant 13-09-2023
2024-333 Rb. Limburg 22-08-2023
2024-334 Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2023
2024-335 Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2023
2024-336 Hof Amsterdam 29-08-2023
2024-337 Hof Amsterdam 29-08-2023
2024-338 Rb. Amsterdam 30-08-2023
2024-339 Rb. Oost-Brabant 30-08-2023
2024-340 Rb. Rotterdam 06-09-2023
2024-341 Rb. Rotterdam 06-09-2023
2024-342 Hof ’s-Hertogenbosch 31-08-2023
2024-343 Hof ’s-Hertogenbosch 07-09-2023
2024-344 Rb. Zeeland-West-Brabant 13-09-2023
2024-345 Rb. Zeeland-West-Brabant 13-09-2023
2024-346 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023
2024-347 Hof Arnhem-Leeuwarden 19-09-2023
2024-348 Rb. Zeeland-West-Brabant 20-09-2023
2024-349 Rb. Limburg 20-09-2023
2024-350 Hof Arnhem-Leeuwarden 26-09-2023
2024-351 Rb. Zeeland-West-Brabant 26-09-2023
2024-352 Rb. Rotterdam 27-09-2023
2024-353 Rb. Rotterdam 27-09-2023
2024-354 Rb. Amsterdam 27-09-2023
2024-355 Hof Arnhem-Leeuwarden 28-09-2023
2024-356 Rb. Den Haag 05-10-2023
2024-357 Rb. Amsterdam 16-12-2020
2024-358 Hof ’s-Hertogenbosch 01-08-2023
2024-359 Hof Amsterdam 15-08-2023
2024-360 Rb. Zeeland-West-Brabant 16-08-2023
2024-361 Hof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2023
2024-362 Rb. Midden-Nederland 23-08-2023
2024-363 Rb. Gelderland 23-08-2023
2024-364 Hof Amsterdam 28-11-2023
2024-365 Rb. Rotterdam 30-08-2023
2024-366 Rb. Zeeland-West-Brabant 30-08-2023
2024-367 Rb. Zeeland-West-Brabant 06-09-2023
2024-368 Hof ’s-Hertogenbosch 12-09-2023
2024-369 Rb. Amsterdam 15-09-2023
2024-370 Rb. Limburg 20-09-2023
2024-371 Rb. Midden-Nederland 20-09-2023
2024-372 Rb. Rotterdam 27-09-2023
2024-373 Rb. Oost-Brabant 05-10-2023
2024-374 Gerecht in eerste aanleg Bonaire, Sint Eustatius en Saba 23-09-2022
2024-375 Rb. Den Haag 18-07-2023
2024-376 Rb. Rotterdam 06-09-2023
2024-377 Rb. Den Haag 31-08-2023
2024-378 Rb. Gelderland 04-09-2023
2024-379 Hof Den Haag 12-09-2023
2024-380 Hof Den Haag 27-10-2023
2024-381 Rb. Den Haag 15-09-2023
2024-382 Rb. Den Haag 01-09-2023
2024-383 Hof Amsterdam 26-09-2023
2024-384 Rb. Amsterdam 27-09-2023
2024-385 Rb. Limburg 27-09-2023
2024-386 Rb. Zeeland-West-Brabant 28-09-2023
2024-387 Rb. Amsterdam 16-05-2023
2024-388 Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 12-09-2023
2024-389 Rb. Overijssel 06-10-2023
2024-390 Rb. Limburg 23-08-2023
2024-391 Hof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2023
2024-392 Gerecht in Eerste Aanleg Aruba 30-08-2023
2024-393 Rb. Den Haag 20-09-2023
2024-394 Rb. Noord-Holland 11-10-2023
2024-395 Rb. Gelderland 16-11-2022
2024-396 Rb. Zeeland-West-Brabant 24-11-2022
2024-397 Rb. Den Haag 24-01-2023
2024-398 Rb. Den Haag 10-05-2023
2024-399 Hof Arnhem-Leeuwarden 20-07-2023
2024-400 Rb. Den Haag 10-08-2023
2024-401 Hof van Justitie EU 16-11-2023
2024-402 Rb. Limburg 27-09-2023
2024-403 Raad van State 11-10-2023
2024-404 Rb. Amsterdam 29-05-2019
2024-405 Rb. Zeeland-West-Brabant 21-09-2023
2024-406 Rb. Amsterdam 18-04-2023
2024-407 Rb. Amsterdam 25-08-2023
2024-408 Rb. Amsterdam 25-07-2023
2024-409 Rb. Amsterdam 11-10-2023
2024-410 Rb. Midden-Nederland 22-09-2023
2024-411 Hof Den Haag 20-09-2023
2024-412 Rb. Zeeland-West-Brabant 12-10-2023
2024-413 Rb. Amsterdam 18-10-2023
2024-414 Hof Amsterdam 20-06-2023
2024-415 Rb. Amsterdam 04-10-2023
2024-416 Rb. Rotterdam 17-05-2023
2024-417 Rb. Amsterdam 22-09-2023
2024-418 Rb. Limburg 26-07-2023
2024-419 Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao 17-10-2023
2024-420 Hof Den Haag 13-11-2023
2024-421 Hof Den Haag 15-11-2023
2024-422 Rb. Amsterdam 03-05-2023
2024-423 Hof Den Haag 25-07-2023
2024-424 Hof ’s-Hertogenbosch 18-07-2023
2024-425 Rb. Limburg 19-07-2023
2024-426 Rb. Limburg 15-11-2023
2024-427 Rb. Den Haag 17-08-2023
2024-428 Rb. Den Haag 17-10-2023
2024-429 Rb. Oost-Brabant 21-09-2023
2024-430 Rb. Amsterdam 20-02-2023
2024-441 Hoge Raad 24-11-2023

Literatuur

2024-1 Bovenmatige burenhinder door de verspreiding van schadelijke stoffen: de Belgische veroordeling van 3M
2024-2 Zien de Boek 2 BW-fusieregels ook op de grensoverschrijdende fusie waarbij een SE ontstaat?
2024-3 De ‘eenvoudige’ gemeenschap in het internationaal familierecht: Deel II – Toepasselijk recht
2024-4 De juridische ondersteuning en bescherming van meerderjarigen in grensoverschrijdende gevallen – Een eerste verkenning van de voorstellen van de Europese Commissie in het licht van het VN-Gehandicaptenverdrag
2024-5 IPR? Kom maar op!
2024-6 Kroniek IPR/internationaal familierecht
2024-7 Het eigene van het vennootschapsrecht als afbakeningscriterium
2024-8 Burgerlijk procesrecht van het Caribische deel van het Koninkrijk
2024-9 Rechtspraak internationale kinderontvoering
2024-10 De schatten van de Krim
2024-11 Met de vlam in de pijp door Europa. De arbeidssituatie van internationale vrachtwagenchauffeurs: constructies en percepties
2024-12 Nederlands internationaal privaatrecht: Wetten, verdragen en verordeningen 2023-2024
2024-13 Nieuw Nederlands IPR-naamrecht
2024-14 Ontwikkelingen IPR-huwelijksvermogensrecht (2018-2023)
2024-15 Transnationaal arbeidsrecht – Naar een nieuwe kijk op landsgrensoverschrijdend arbeidsrecht: een netwerk van arbeidsrechtelijke regelsystemen
2024-16 Een ouder in alle staten. Het voorstel voor een Europese Ouderschapsverordening belicht
2024-17 Ontwikkeling van het Nederlandse internationaal erfrecht in de afgelopen twintig jaar
2024-18 Interregionaal privaatrecht
2024-19 Omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk of vice versa in het IPR
2024-20 Ben jij mijn vader? Of toch niet? Erkenning in Nederland van afstammingsbanden uit Engeland & Wales
2024-21 Een vonnis ten uitvoer leggen in Spanje? Een goede voorbereiding is het halve werk. Praktische tools om tenuitvoerleggingen in Spanje van Nederlandse gerechtelijke uitspraken te vergemakkelijken
2024-22 Franchising na 1 januari 2021: rechts- en forumkeuze in Europese franchiseverhoudingen
2024-23 Formele aspecten van buitengerechtelijke handhaving in IE‑zaken
2024-24 Consumentenbescherming onder de Brussel Ibis-verordening: het kan beter!
2024-25 Over zorgplichten van de Nederlandse moedermaatschappij met betrekking tot schendingen van mensenrechten of milieuschade veroorzaakt door een (buitenlandse) dochter
2024-26 Familiemediation. Scheiding. Marokkaans recht. Rolverduidelijking. Bejegening mediator
2024-27 Grensoverschrijdend herstructureren onnodig begrensd
2024-28 Public policy: wie wil een gokje wagen?
2024-29 De zekerheidsgerechtigde in het grensoverschrijdende WHOA-traject
2024-30 Van Brussel IIbis naar Brussel IIter. Toelichting en enkele aandachtspunten
2024-31 Steeds groter gewicht aan de mening en het individuele belang van het kind in internationale kinderontvoeringszaken
2024-32 Leiden alle wegen naar Straatsburg? Arbitrage en EVRM
2024-33 Het IPR als onderdeel van de internationale architectuur: over een januskop en contact met de buren
2024-34 Private international law
2024-35 Voorrang voor internationaal IE-vermogensrecht