Auteursrechten

De aanvaarding van een manuscript voor publicatie impliceert dat de auteur aan de uitgever het auteursrecht op de bijdrage overdraagt, waarbij de uitgever het exclusieve recht heeft het manuscript te publiceren gedurende de volledige duur van het auteursrecht en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan. Deze rechten omvatten de mechanische, elektronische en visuele reproductie, de elektronische opslag en het elektronisch terugzoeken; en alle andere vormen van elektronische publicatie met inbegrip van alle ondergeschikte rechten.

De auteur behoudt het recht om het artikel één jaar na publicatie in NIPR opnieuw elders te publiceren in de auteursversie - niet de door NIPR opgemaakte versie -, op voorwaarde dat de auteur de uitgever hiervan op de hoogte stelt en ervoor zorgt dat de eerste publicatie naar behoren wordt vermeld met titel, jaar van publicatie en uitgeversnaam.