Publiceren in NIPR

Inzending wetenschappelijke bijdragen
Het NIPR is altijd geïnteresseerd in originele wetenschappelijke bijdragen, annotaties, (kortere) praktijkgerichte bijdragen en boekbesprekingen op het gebied van het internationaal privaatrecht in brede zin.
Het NIPR is een refereed tijdschrift, waarbij de redactie bijdragen kritisch beoordeelt op plaatsbaarheid en zo nodig grondig becommentarieert. Bijdragen worden door twee kritische lezers met expertise op het desbetreffende terrein schriftelijk beoordeeld en op basis daarvan in de voltallige redactie besproken. Auteurs kunnen ook kiezen voor een externe, double blind peer review.
U kunt contact opnemen met de hoofdredacteur of secretaris van de redactie voordat u een artikel of andere wetenschappelijke bijdrage voor publicatie aanbiedt. Kopij dient elektronisch te worden aangeleverd bij het redactiesecretariaat:

Wilma Wildeman
T.M.C. Asser Press
Postbus 30461
2500 GL Den Haag
Email: W.Wildeman@asser.nl